Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Il-55 Kungress Djocesan tax-Xirka tal-Isem Imqaddes t'Alla (15 ta' April 2018)
9 Gimghat tal-Qalb ta' Gesu 2018
Play Hawn Jien Mulej 2018
Purcissjoni tar-Rxoxt (Il-Hadd 1 ta' April 2018)
is-Sibt il-Ghid (is-Sibt 31 ta marzu 2018)
Il-Gimgha Kbira (il-Gimgha 30 ta Marzu 2018)
Hamis ix-Xirka (il-Hamis 29 ta' Marzu 2018)
Hadd il-Palm (25 ta' Marzu 2018)
Quddiesa f'Jum id-Duluri (23 ta' Marzu 2018)
Purcissjoni Penitenzjali bl-Istatwa tar-Redentur (16 ta Marzu 2018)
Milied 2017
Novena tal-Milied 2017
Jum il-Festa Parrokkjali (3 ta Dicembru 2017)
Lejlet il-Festa Parrokkjali (2 ta Dicembru 2017)
Tridu ta' Sant' Andrija 2017
Serata Divertenti ta' Sant Andrija (25 ta' Novembru 2017)
Sportsfest 2017
Quddiesa b'Radd il-Ħajr lis-Seminarista Joseph Bajada
Liturgika tal-Qalb ta' Gesu (23 ta Gunju 2017)
Vestizzjoni tal-Abbatini (22 ta Gunju 2017)
Grupp & Marċ brijuz (18 ta' Ġunju 2017)
Purċissjoni u Barka Sagramentali (18 ta' Ġunju 2017)
Pontifkal (18 ta' Ġunju 2017)
Marċ & Nar ta' Art (17 ta' Ġunju 2017)
Traslazzjoni Solenni & Konċelebrazzjoni Solenni (17 ta' Ġunju 2017)
Quddiesa tal-Morda
Dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Qalb ta' Gesu'
Tridu
Festa Tfal (11 ta' Ġunju 2017)
Ħruġ tal-Istatwa tal-Qalb ta' Ġesu' minn-niċċa (9 ta' Ġunju 2017)