Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Jum il-Festa ta' Sant Andrija (2 ta Dicembru 2018)
Lejlet il-Festa Parrokkjali ta Sant' Andrija (1 ta' Dicembru 2018)
Tridu f'Gieh Sant' Andrija Appostlu (2018)
Sport Fest 2018
Il-25 Anniversarju tal-inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari (it-Tnejn 18 ta' Gunju 2018)
Jum il-Festa Titulari (il-Hadd 17 ta' Gunju 2018)
Lejlet il-Festa Titulari (is-Sibt 16 ta' Gunju 2018)
Dimostrazzjoni (il-Gimgha 15 ta' Gunju 2018)
Tridu 2018
Festa Tfal (il-Hadd 10 ta' Gunju 2018)
BBQ Kbir tal-Festa (is-Sibt 9 ta' Gunju 2018)
Anniversarju miz-Zwieg (is-Sibt 9 ta' Gunju 2018)
Liturgika tal-Qalb ta' Gesu (il-Gimgha 8 ta' Gunju 2018)
Kwaranturi
Hrug tal-istatwa Maestuza tal-Qalb ta' Gesu minn Nicca (1 ta' Gunju 2018)
Il-55 Kungress Djocesan tax-Xirka tal-Isem Imqaddes t'Alla (15 ta' April 2018)
9 Gimghat tal-Qalb ta' Gesu 2018
Play Hawn Jien Mulej 2018
Purcissjoni tar-Rxoxt (Il-Hadd 1 ta' April 2018)
is-Sibt il-Ghid (is-Sibt 31 ta marzu 2018)
Il-Gimgha Kbira (il-Gimgha 30 ta Marzu 2018)
Hamis ix-Xirka (il-Hamis 29 ta' Marzu 2018)
Hadd il-Palm (25 ta' Marzu 2018)
Quddiesa f'Jum id-Duluri (23 ta' Marzu 2018)
Purcissjoni Penitenzjali bl-Istatwa tar-Redentur (16 ta Marzu 2018)
Milied 2017
Novena tal-Milied 2017
Quddiesa b'Radd il-Ħajr lis-Seminarista Joseph Bajada