Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ikla f'okkazzjoni tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja